Workshop

Lär dig konkreta verktyg för att stärka ditt personliga ledarskap

De workshops jag håller i syftar till att lära deltagarna att praktiskt tillämpa kunskaperna från mina föreläsningar.

Jag håller workshops för mindre grupper för att hjälpa deltagarna att djupare förstå processen, utmaningarna, konsekvenserna och fördelarna med att lära känna sig själv och bli sin egna hjälte. 

Under mina workshops får deltagarna övningar på innehållet i föreläsningarna och vi kommer att diskutera verkliga händelser och historier från livet. 

Deltagarna kommer att lära sig:

  • Hur innehållet i föreläsningarna kan tillämpas i praktiken
  • Konkreta verktyg för att skapa en förändring

Alla föreläsningar kan med fördel kopplas till en workshop.

Våra workshops kan med fördel kombineras med våra föreläsningar om personligt ledarskap